YeniKrediNotlari.om

Engelli Vergi İndirimi Şartları Nelerdir?

Engelli vergi indiriminde gerekenler kişinin bayındır escort
çalışma gücünün asgari %40’ını veya daha fazlasını kaybetmesi ve halen çalışıyor olmasıdır. Sigortalı bir işte çalışmaya devam eden ve iş gücünün önemli bir bölümünü kaybetmiş çalışanlar engelli vergi indiriminden yararlanabilir. Engelli vergi indirimi birçok vergi türünde ve emeklilik konusunda da engellilere kolaylık sağlamaktadır.

Engelli Vergi İndiriminden Kimler Yararlanır?

engelli vergi indiriminden kimler yararlanir
nurdağı escort

Engelli vergi indiriminden faydalanacak kişiler Gelir Vergisi Kanununa göre belirlenir. Belirlenen kişileri şu şekilde sayabiliriz:

 • Engelli ücretli
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli
 • Engelli serbest meslek erbabı
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı
 • Basit usulde vergilendirilen engelliler

Burada bakmakla yükümlü olunan kişi hakkında bilglendirme yapalım. Bakmakla yükümlü olunan kişi eş, evlenmemiş çocuk, anne veya baba olabilir.

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu

Engelli vergi indirimine başvurmak  için öncelikle aşağıdaki kurumlardan birine dilekçe verilmelidir:

 • Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğü
 • Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde Defterdarlıklar (Gelir Müdürlüğü)
 • Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğü
 • Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde Mal Müdürlükleri

Dilekçelerini teslim eden vatandaşlar bu kurumlardan sonra sağlık kuruluna yönlendirilir. Buradan alacakları sağlık raporu ve işyerlerinden alacakları belge ile başvurularını tamamlamalıdırlar. Ancak kişinin elinde daha önceden alınmış engelliliğine dair bir sağlık raporu var ise bunu dilekçe verme sırasında da teslim edebilir.

Engelli Vergi İndirimi Tutarları

Engelli vergi indiriminin miktarı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesine göre düzenlenmiştir. Bu tutarlar her yıl değişiklik göstermekle birlikte 2021 miktarları şöyledir:

 • 1. dereceden engelliler (iş gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar) 1500 TL
 • 2. dereceden engelliler (iş gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar) 860 TL
 • 3. dereceden engelliler (iş gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar) 380 TL

Gümrük Vergisi

Gümrük Vergisi’nde engelli indirimi Gümrük Kanunu’nun 167. maddesine göre belirlenir. Bu belirlemeye göre engellilerin kullanımına mahsus eşyalar vergiden muaftır. Görme engelliler hariç, engellilerin hayatlarını deva ettirmelerine yönelik motorlu motorsuz taşıtlar, bisiklet, koltuk değnekleri, hareket yeteneğinden yoksun engelliler için geliştirilen taşıtlar Gümrük Vergisi’nde muaftır.

Eğer kişinin el ve ayaklarında ortopedik kusuru bulunuyorsa özel tertibatlı araçları tahsis edebilir. Bunun için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet ediyorsa ikametini sınırların içine aldırmalıdır. Daha sonra başvurusunu yapabilir. Bu başvuruyu yapmak için engelli aracına başvuracak kişinin kendisi veya kendisini temsile haiz kişiler yetkili gümrük idaresine başvurabilir. Başvuru sırasında gereken belgeler;

 • Engellilik durumunu gösteren belgenin noter tarafından onaylanmış örneği,
 • Bizzat engelli kullanacaksa aracın cinine göre ehliyet belgesi,
 • Nüfus cüzdanı örneği,
 • Adına ithalat yapılacak engelli bireyin hukuki tasarruf belgesi bulunmuyorsa vasilik belgesi

şeklinde sıralanabilir.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

ÖTV’de engelli indirimi kapsamında Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre engellilik derecesi %90 ve üzeri olan kişiler 5 yılda bir kez ilk alımdan muaf tutulurlar. Ayrıca ÖTV’de engelli vergi indiriminden yararlanmak isteyen kişiler aracı kendisi de kullanabilir. Engel durumunun sebebi sorgulanmamaktadır.

Engellilik durumu %90’ın altında olanlar yine aynı şekilde 5 yılda bir kez vergiden muaf tutulur. %90’ın altında engeli bulunan vatandaşların bu uygulamadan yararlanabilmesi için kullanılacak araçta tertibat düzenlemesi yapılması gerekir. Yani eğer araçta engelliye uygun düzenleme yapılmıyorsa kişi bu uygulamadan yararlanamaz. Örneğin sadece sağ veya sol el parmaklarından biri veya birkaçı eksik olan kişiler yararlanamaz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

MTV’de engelli vergi indiriminden yararlanmak isteyen engellinin eğer engel oranı %90 ve daha fazla ise Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf tutulur. Yani %100 bir indirim uygulanmış olur. Bu kişiler kendi üzerine kayıtlı olan taşıtlarını bildirerek ve sağlık kurulundan engelliliğini gösteren belgelerini alarak bu uygulamadan yararlanabilir. Bu durum araçta özel tertibat düzenlemesi yapılıp yapılmamasına bakılmayacaktır.

Eğer engel durumu %90 ve altındaysa kişiler, yine,  engellilik raporlarıyla birlikte kendilerine ait aracı vergi indiriminden yararlandırabilirler. Fakat bu durumda araçta özel tertibat düzenlemesi yapılmış olması şarttır.

Katma Değer Vergisi (KDV)

KDV’de engelli indirimi, gerek %90 ve üzeri engeli bulunan ve kendi üzerine kayıtlı araca sahip olan gerekse %90 ve altı engeli bulunan ve kendi üzerine kayıtlı aracında özel tertibat düzenlemesi yapılmış olan engelliler için bulunmamaktadır.

Öte yandan engellilerin eğitimleri, günlük yaşantısındaki ihtiyaçları ve meslekleri gibi durumlar dikkate alınarak bu durumlar için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç Katma Değer Vergisi’nden muaf tutulmuştur. Bu araçların ithali de KDV’den muaftır. Örneğin görme engelliler için sesli kitap, kabartma yazısı, yazı makinesi, kabartma klavye, baston; ortopedik engele sahip olanlar için ortez-protez cihazları vb.

Emlak Vergisi

Emlak vergisinde sağlanan engelli avantajlarından en önemlisi bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasıdır. Bu uygulamadan yararlanabilmek için engelli vatandaşın Türkiye sınırları dahilinde 200 m2 ve daha altında tek meskende binaya sahip olması, onu emlak vergisinden muaf tutacaktır. Ayrıca engelli kişi sahip olduğu binayı kiraya vererek başka bir binada kamet ediyorsa bile bu muafiyetten yararlanabilir.

Eğer kişinin sahip olduğu mülk tek meskende değilse yani ortaksa kendi payına tekabül eden kısma Emlak Vergisi muafiyeti yine de uygulanabilir.

Engellinin bu indirimden faydalanması için başka bir geliri olup olmamasına bakılmamaktadır.

Bu indirimden yararlanamayacak kişiler ve mülkler aşağıdaki gibidir:

 • Birden fazla meskeni olan engelliler
 • Birden fazla meskende hisseye sahip olan engelliler
 • 200 m2’yi geçen konutu bulunan engelliler
 • Belirli zamanlarda kullanılan meskenler

Engelli Vergi İndirimi İle Emeklilik

engelli vergi indirimi ile emeklilik sartlari

Emeklilikte engelli vergi indirimi Gelir Vergisi üzerinden yapılmaktadır. İş gücünün %40’ını kaybetmiş vatandaşlar bazı vergilerden muaf tutulduğu gibi emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim hesaplanmasında da farklılıklar bulunuyor.

Engelli olduğunu kanıtlayan sağlık raporu ile vergi dairesine engelli vergi indirimi için başvuran adayların raporu değerlendirildikten sonra kabul edildiği takdirde işverene bir yazı iletilir. İşveren bu yazılı belgeye göre çalışanın bordrosunda gelir vergisi matrahından engelli indirimi kadar bir düşüş yapıyor. Bu düşüş de ay sonunda maaşa yansıtılıyor. Bu şekilde ilk sigortalılığı 1 Ekim 2008’den önce olan engelliler erken emekli olma şansı elde ediyor.

Gelir Vergisi’nde engelli vergi indirim tutarlarının kişinin engellilik durumuna göre farklılık gösterdiği gibi emeklilik süresinde de farklılık gösteriyor.

Sigorta başlangıcı 12 ve daha fazla olanların çalışma süreleri:

 • 1. dereceden engelliyse 3600 gün
 • 2. dereceden engelliyse 3600 gün
 • 3. dereceden engelliyse 3600 gün

Sigorta başlangıcı 9-12 yıl arası olanların çalışma süreleri:

 • 1. dereceden engelliyse 3600 gün
 • 2. dereceden engelliyse 3680 gün
 • 3. dereceden engelliyse 3760 gün

Sigorta başlangıcı 6-9 yıl arası olanların çalışma süreleri:

 • 1. dereceden engelliyse 3600 gün
 • 2. dereceden engelliyse 3760 gün
 • 3. dereceden engelliyse 3920 gün

Sigorta başlangıcı 3-6 yıl arası olanların çalışma süreleri:

 • 1. dereceden engelliyse 3600 gün
 • 2. dereceden engelliyse 3840 gün
 • 3. dereceden engelliyse 4080 gün

Sigorta başlangıcı 0-3 yıl arası olanların çalışma süreleri:

 • 1. dereceden engelliyse 3600 gün
 • 2. dereceden engelliyse 3920 gün
 • 3. dereceden engelliyse 4240 gün

Sigorta başlangıcı bu yıl olanların çalışma süreleri:

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ