YeniKrediNotlari.om

KGF Kredisi Nedir?

Kgf kredisi alma işlemleri, 14 Temmuz 1993 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kuruluş organizasyon sıfatı ile ilk kefalet kaydını 1994 yılında kredi işlem faaliyetine başlamıştır. Kredi garanti Fonu olarak bilinen Kgf kredisi, kurumsal bir kefalet şirket alt yapısı olarak yasal çerçevesi ile faaliyet alanını genişletmektedir. Nakit yetersizliği nedeniyle kredi destek imkan ve Alanya bayan escort
olanaklarından faydalanamayan küçük orta ve büyük işletmeler ve Kobi dışındaki finansal hizmetler müteselsil kefil olma sureti ile işlemlerine hız kazandırmaktadır. Yasal süreci ve bankalarla olan işbirliği kredinin güvenilirliğini artırmaktadır. Kgf kredisi; Bankalarca Kobilerin kredi kullanma limitlerinden hiçbir sakınca görmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Kredi; kefalet, eksikliği ile gerekli olan finansal kaynaklara ulaşılamaması halinde devreye giren destek fonu olarak faaliyet göstermektedir.

Kgf Kredisi Nasıl ve Ne kadar Sürede Alınır?

kgf kredisi nasil ve ne kadar sure alinir
Adana bayan escort

Kgf kredisinin alınma süresi ve kefaletlendirilmesi bankaların hazırlamış olduğu borç kaydı gelir beyanı ve varlıkların tahsisi işlemleri ile sürdürülmektedir. Bankanın istediği belgeler hariç olmak üzere, KGF herhangi bir belge beyanı istememektedir. Kredi tahsis hususu yer alamasa da lehine kefil olma suretiyle işletme ortaklıklarını kredi destek kullanımını giderek kolay hale getirmektedir. Bankanın istediği belgelerde herhangi bir eksik ya da hatalı bir ibare kaydı varsa KGF sadece bu eksik ve yanlış işlem belgelerinin doğru bir şekilde kendisine ulaştırılmasını talep etmektedir. Kgf girişimciliği destekleyen kuruluş amaçlarını faaliyete geçiren, işletmelerin finansal ihtiyacını karşılarken 7 iş gününe kadar başvuru sürecini sonlandırmaktadır.  Firmaların bilanço kaydı ve talebin büyüklüğüne göre değişen başvuru kayıt işlem süreci, evrakların eksiksiz bir şekilde gönderilmesi ile hızlandırılmaktadır.

KGF Kefaletinden Kimler Faydalanabilir?

KGF kredisinden faydalananlar, bankacılık sisteminde kredi değeri taşıyan teminat yetersizliği sebebiyle gerekli kredi hibe avantajından faydalanamayan Kobi ve kurumsal işletmelerdir. Kobi tanımı dışında kalan her türlü Anadolu yakası bayan escort
işletme ve firmalar KGF kredi kefaletinden yararlanarak, Kgf kredisi desteği sağlamaktadır. Kobi tanımı içinde olan diğer işletme, esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek grupları, çiftçiler,  tarımsal işletme sahipleri KGF kefaletinden faydalanmaktadır.

KGF, Bankalar Gibi Firmalardan Teminat İstiyor mu?

kgf teminat istiyor mu

Kgf’nin firmaların teminat istemesi, öngörülemeyen risklerin ortaya çıkması halinde ortaya çıkmaktadır. Bankalarca teminat vasfı taşımayan menkul ve gayrimenkuller KGF tarafından teminat olarak kabul edilmektedir. Kobi ve Kobi dışı işletmelere kefalet veren Kgf, işletme, makine,  taşıt, marka, maden ruhsatı rehinleri, teminat çeşitliliği ile Kobiler ’in finansmanına erişimini kolay hale getirmektedir. Teminat garantisi ile Kgf; hisseli araziler,  tarla vasıflı gayrimenkul ipotekleri ve tapusu olmayan OSB arsaları, kooperatifleri rehin şerhlerin gibi birbirinden yasal finansal ipoteği olan taşınmazlar Kobilerin finansmanına değer kazandırmaktadır.

Vergi ve SGK Prim Borcu Olanlar Kgf Kredisine Başvurabilir mi?

Vergi ve Sgk prim borcu olanların Kgf’ye başvurması işlemi verilen kefaretlerde vadesi gelen ya da vadesi geçmiş vergi ve Sgk borcu olup olmama durumuna göre değişmektedir. Kgf kredisinden yararlanacak olan kişi,  en çok 90 gün içinde yazı ile belgeleyerek, vergi dairesine başvurmalıdır.  Vadesi gelmiş borçlarının bulunmaması halinde Sgk ve vergi borcunu yapılandırabiliyorsa yeniden yapılandırma işlemi yapmalıdır. Kgf kredisinden faydalanmak isteyen kişi ve kurum, vadesi gelen borcunun olmaması, borcun talep ettiği kredinin 20’sini aşmaması koşulu ile kredi desteği sağlamaktadır. Kgf kefaleti sağlanan krediden yararlanmak için öncelikli olarak borçların ödenmesi zorunluluğu vardır. Kgf kredisi kendi öz kaynaklarından işetmelere vereceği her türlü kefalet işlemi, Vergi ve Sgk işlemi; bilanço içindeki dağılımına göre değerlendirilmektedir. Kgf kredisi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun neticesinde işlem görmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ